ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
°æÖ÷: aasqaasq
   Òƶ¯ÊåÊåÀÖÊÓ¿áÅÉCool1 DualÊÖ»úÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬ÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳
cool1Éú̬ÊÖ»ú²ÎÊý£º¸ßͨ652¡¢5.5Ó¢´ç1080P¡¢3GB/4GBÔË´æ¡¢32GB/64GBÄڴ桢ǰÖÃ500Íò+Ë«1300ÍòÏñËØÉãÏñÍ·¡¢ÀÖÊÓEUIϵͳ¡¢4060mAh¡¢1099Ôª/1499Ôª/1699Ôª
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6522 M44 2010-12-13 7825612190173 su941594641 Ç°Ìì 16:18
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2785611 Ò¹¼û 2018-10-31 00:13
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] cool1ÊÖ»úÈƹýBLËøÇ¿Ë¢µÚÈý·½TWRP RecoveryºÍÍêÃÀROOTµÄ·½·¨ attach_img  ...23456..388 xiaoyuchen 2016-9-21 4645130194 coffeemate0917 ×òÌì 21:58
±¾°æÖö¥ [¹Ù·½¹Ì¼þ] cool1 dual£¨C106£©¹Ù·½Ô­°æÏßË¢°ü(ÒѾ­ÌáÈ¡ËùÓÐÎļþ)  ...23456..191 aasqaasq 2016-8-28 228863974 coffeemate0917 ×òÌì 21:17
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÀÖÊÓ¿áÅÉCool1ÊÖ»úÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 大红鹰娱乐注册送彩金,大红鹰娱乐平台,大红鹰线上娱乐
博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 È«Íø×î¼Ñ MIUI10.1.1.0 ÈËÁ³ºìÍâ ·ÉËÙÉÁµç V2°æ attach_img  ...23456..8 د×Ïá°ìá 2018-11-1 851018 lishaoze 5 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S ¹Ù·½¾«Æ· Éî¶È¾«¼ò ·ÉËÙÁ÷³© ÍêÃÀROOT Îȶ¨³¬Ç¿ attach_img agree  ...23456..70 ©ÊÕ12 2018-2-7 83421638 coffeemate0917 ×òÌì 22:15
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23456..15 zyyccb 2018-9-23 1796990 wslh1993 ×òÌì 15:45
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 Ó¡¶È°æ018s Ö§³ÖµçÐÅ¿¨ ÍêÃÀroot ¼«Ö¾«¼ò Éî¶ÈÓÅ»¯ Á÷³©Îȶ¨Ê¡µç ÍƼöË¢»ú attach_img  ...23456..27 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-4-20 31213409 jinantaiyu Ç°Ìì 12:48
[Ë¢»ú°ü] Ø­JieØ­Ê×·¢ÒÆÖ²360OsÎȶ¨°æ¡£HIFiÒôÖÊ¡£Ê¡µçÁ÷³© £¨ÐÞ¸´Ðźţ© attach_img  ...23456..21 13680482241 2017-12-27 24710866 mmmmmmi Ç°Ìì 01:09
[ÇóÖú] ¡¾Óг¥¡¿¿áÅÉcool1 dual C106 ºÚש Ö»Äܽø9008 ÓдóÉñ°ïæ½â¾öÏÂÂð ¡¾... Òѻظ´  ...2 hk353901705 2018-6-9 171577 rain36 Ç°Ìì 00:22
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.8-017S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..23 ©ÊÕ12 2018-2-7 27313613 ´óºì°ü 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ´¿¾»¶øÉú Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..12 ©ÊÕ12 2018-8-22 1357554 adjiyou 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] eui5.8£¬ÎÞ·¨µ÷Õû¡°ÊÓͼ´óС¡±£¨¼´µ÷ÕûÆÁÄ»ÏÔʾÄÚÈݵĴóС£© Òѻظ´ nnnbbb 2016-12-27 1246 106148703 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] C106Ô­ÉúAOSP_6.0.1_Cool1_CN-EN-RU_4pda_20180320£¨´¿¾»µÄ¹ý·ÖÁË£© attach_img  ...2 xudongqing 2018-11-3 12357 as1350618502 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÍêÃÀÆƽâ°Ù¶ÈÔÆÏÂÔØÏÞËÙµÄÎÊÌ⣡ÊÖ»úÏÂÔØROMµÄÓû§±Ø¿´...BYС½Ü heatlevel  ...23456..37 ¤Ò¤ÅС½Ü 2017-1-6 44119145 hjwen8680 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 MIUI10 8.8.24 Õðº³À´Ï® ¼«ËÙÉÁµç ¿ì³äºìÍâ Ö÷ÌⱬÆÆ Á÷³©ÈçË¿ Ê×°æ attach_img  ...23456..23 د×Ïá°ìá 2018-8-24 26810171 wslh1993 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÃÎÀïÎÞÄî¡¿¿áÅÉC106 (cool1 dual) JUI ¹«²â°æ ¹Ù·½¾«¼ò Îȶ¨ Á÷³© ROOT attach_img  ...23456..43 ÃÎÀïÎÞÄî 2017-10-26 50413933 sun8809 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C106 ¹Ù·½¾«Æ·026°æ ÍêÃÀROOT ¾«¼òÓÅ»¯ ΨÃÀ¶¨ÖÆ ¶àÏîÌØÉ« ÍêÃÀÌåÑé ×ÔÓðæ attach_img  ...23456..10 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-10 1137806 ÎÒaÄã 2018-11-5 22:28
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉcool1 dualϵÁÐ °²×¿7.1.1 ¿áÅÉJUI×îÐÂ°æ ¸ß¼¶¹¦ÄÜ ¾«¼òÓÅ»¯ RootÊ¡µç°æ attach_img heatlevel  ...23456..39 ·¬ÇÑС×Ó 2017-8-13 45937885 desle 2018-11-5 16:16
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S ÍêÃÀ¾«¼ò ¼«ÖÂÓÅ»¯ È«Ï¢¶Å±È supersuȨÏÞ Ê¡µçÎȶ¨ Á÷³© ¼±ËÙÌåÑé attach_img  ...2345 call_meؼСؼҶ 2018-8-17 483806 kunlunjiaozi 2018-11-5 15:17
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..15 super12 2018-7-29 1698026 zhaohui444 2018-11-5 13:42
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ¹Ù·½026S ·ÉËÙ¼ò½à ROOTȨÏÞ ³¬Ç¿´ý»ú È«¾ÖÃÀ»¯ Ç¿ÁÒÍƼö×îп¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..50 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-3-24 59116546 zhaohui444 2018-11-5 11:16
[ÇóÖú] ¹Ù·½ÏµÍ³Óйã¸æ wswl7918 2018-11-5 080 wswl7918 2018-11-5 00:56
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 ÏßË¢¾Èש°ü Ïêϸ½Ì³Ì ½â¾ö ¶¨ÆÁ ºÚÆÁµÈ º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...23456..11 Сү·¶¶ù 2018-6-14 1267834 coffeemate0917 2018-11-4 15:06
[ÆÀ²â] HavocOS °²×¿8.1£¨COOL1DUAL C106-9£©Ê¹ÓÃС½á ÐÂÈËÌû attach_img  ...234 xudongqing 2018-9-18 425417 m19052208 2018-11-3 06:56
[Ë¢»ú°ü] Ø­JieØ­Flyme 7.12.29-ÕæHIFI-¸ßÇåͨ»°-Ó¦Óö࿪ attach_img  ...23456..7 13680482241 2018-1-9 825049 mmmmmmi 2018-11-2 12:04
[ÇóÖú] ÀÖÊÓ¿áÅÉc106 QCNÎļþ Òѻظ´ ÍêÃÀµ°µ° 2018-4-16 1684 as24 2018-11-1 11:59
[Ë¢»ú°ü] cool1 eui5.8 17s¾Èש°ü ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..43 zhangyang87224 2017-10-14 5047773 Á÷ÀËÊÖÐÄ/zhh 2018-10-30 08:11
[½Ì³Ì] ·ÖÏí£¡£¡³¬¼òµ¥£¬5ÃëÌæ»»reË¢µÚÈý·½°ü£¡£¡ attach_img agree  ...23456 349605387 2017-8-13 6618073 hookinsan 2018-10-29 00:25
[ÇóÖú] ÎÊÏ ¼ª¿ÍèϵͳµÄcool1Éý¼¶jui±äש£¬ÄܾÍÂð£¿ÄܽøreºÍfastboot£¬9008Ë¢²»½øÈ¥romºÍre¡£ Òѻظ´ y2236 2018-10-26 1175 305572880 2018-10-27 13:45
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉcool1dual/1cÔ­Éú°²×¿6 attach_img  ...23456..10 ¹Â¶ÀÇó°Ü666 2018-1-25 1109541 xxh8732499 2018-10-26 16:05
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106ϵÁÐ ×Ï»ð¸ßÐÔÄܵÚ5°æ 8ºËÐÔÄÜÔöÇ¿ Ç¿»¯¹¦ÄÜ ¼«ÖÂÁ÷³© ROOTÎȶ¨°æ attach_img  ...23456..7 qwer1990930 2018-4-29 754751 xxh8732499 2018-10-26 16:04
[ÌÖÂÛ] ÖÕÓÚÖªµÀ¿áÅÉCOOL1´ý»úÒ»ÍíÈ¥µç15%µÄÔ­ÒòÁË£¬ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..15 lgh0156 2017-4-12 17620673 yqzhch 2018-10-24 16:15
[ÇóÖú] cool dualµãÁËUSA band Òѻظ´ mal888 2017-4-7 4570 375512327 2018-10-24 16:07
[ÇóÖú] µãÁËUSA Bandºó´ò²»Á˵绰 ÐÂÈËÌû attach_img 375512327 2018-10-24 096 375512327 2018-10-24 15:50
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456 super12 2018-7-19 701842 desle 2018-10-23 21:37
[ÇóÖú] romÏÂÔØÁ´½ÓÔÚÄÇ Òѻظ´ Óê½Ü¿ª»¨ 2018-10-20 1147 305572880 2018-10-22 15:44
[Ë¢»ú°ü] [¶À¼Ò]¿áÅÉCool1/1C MIUI9 8.1.26¸üРºÚÓò ÈËÁ³½âËø GayÉèÖà attach_img  ...23456..28 ÎÒ°®¼¡Èâ 2018-1-26 3268686 desle 2018-10-21 17:17
[ÆäËû] [Oreo][8.1.0]Lineage OS 15.1 C103/C106/Leree  ...234 zhq111 2018-9-3 384889 ×íÃÎÏÒ 2018-10-20 17:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾C106/7¡¿COOL dual AOSP 6.0.1|Ô­Éú6.0|Ö¸ÎÆ¿ÉÓÃ|XPOSED Á÷³©Îȶ¨|.... ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..12 ´º·çÄÏÒÀ 2017-4-22 14322349 sql_ronald 2018-10-20 16:04
[ÌÖÂÛ] Ë¢»úÉý¼¶juiµÄ³ÉשͷµÄ£¬¿´¹ýÀ´£¬±¾È˵ÄÒѳɹ¦¾È»Ø ÐÂÈËÌû xzyhyb 2017-10-2 119414 253019987 2018-10-20 08:17
[ÇóÖú] C106-9 ÄÃimei Òѻظ´ attach_img m0n_b00 2017-8-31 61643 253019987 2018-10-20 08:16
[ÆÀ²â] Î޵еÄcool1 attach_img xu12321 2018-7-13 2686 253019987 2018-10-20 08:15
[ÇóÖú] ÊÖ»ú±äש£¬Çó´óÉñ½Ì½Ì Òѻظ´ ´óºì°ü 2018-7-22 3377 253019987 2018-10-20 08:15
[ÇóÖú] ÎÒÓöµ½Âé·³ÁË£¬Çó´óÉñ°ï°ïÎÒ Òѻظ´ cfluokun 2018-8-1 1286 253019987 2018-10-20 08:14
[½Ì³Ì] °²×¿7.0 root·½·¨£¬Ö§³Öjui °¥ÔµÀ´Èç´Ë 2018-10-17 0240 °¥ÔµÀ´Èç´Ë 2018-10-17 18:11
[½Ì³Ì] 8.0Ö¸ÎƽâËø¿ÉÓõÄÒ»¼üËøÆÁ ÐÂÈËÌû °¥ÔµÀ´Èç´Ë 2018-10-17 0218 °¥ÔµÀ´Èç´Ë 2018-10-17 18:06

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-11-13 06:06 , Processed in 0.551744 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网