ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÈÙÒ«7ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 1|Ö÷Ìâ: 961

   Òƶ¯ÊåÊ廪ΪÈÙÒ«7ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)Ϊ¹ã´óÍæ¼ÒÌṩ»ªÎªÈÙÒ«7Ò»¼üROOT½Ì³Ì,»ªÎªÈÙÒ«7¹Ù·½ÏßË¢ROM°ü,»ªÎªÈÙÒ«7Ô­³§Éý¼¶¹Ì¼þÏÂÔØ,»ªÎªÈÙÒ«7Ë¢»ú½Ì³Ì,»ªÎªÈÙÒ«7Ë¢»ú¹¤¾ß,»ªÎªÈÙÒ«7Èí¼þºÍÓÎÏ·ÏÂÔØ,»ªÎªÈÙÒ«7µçÄÔÁª»úUSBÇý¶¯,»ªÎªÈÙÒ«7ÊÖ»úÆÀ²â,»ªÎªÈÙÒ«7Êۼۺ͹ºÂòµØÖ·,ΪÄãÌṩ×îÏ꾡µÄ»ªÎªÈÙÒ«7¹ºÂò×ÊѶÐÅÏ¢¡£
   »ªÎªÈÙÒ«7²ÎÊý:¡¾÷è÷ëKirin 935¡¿¡¾5.2…¼1080P¡¿¡¾3G + 16G¡¿¡¾EMUI 3.1¡¿¡¾Ë«¿¨Ë«´ý˫ͨ¡¿

  Òƶ¯ÊåÊ廪ΪÈÙÒ«7Íæ»úQQ½»Á÷Ⱥ£¨Ðè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!£©
  ¢ÙȺ£º 481641558            ¢ÚȺ£º
Ä¿Ç°»ªÎªÈÙÒ«7ÊÖ»úÂÛ̳½Ì³Ì/Èí¼þ/ÓÎÏ·×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏí£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6516 M44 2010-12-13 7818412070725 С°×Ãû×Ö±»ÇÀ 22 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2680338 ¼«ËÙÐdz½ 2018-8-13 10:30
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÈÙÒ«7ͨÓðæÖÐÎÄTWRP/CWM Recovery|¹Ù·½recoveryÏÂÔØ attach_img  ...23456..52 ·ÉÀÇ 2016-3-13 61320460 hhh3234 5 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾ÈÙÒ«7³£Óý̡̳¿½âËø||Ë¢»ú||¹Ù·½rom||¹Ù·½¹Ì¼þ||recovery||ÆÀ²â »ã×Ü  ...23456 ·ÉÀÇ 2015-8-7 6133420 1551184291 2017-4-15 08:05
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[½Ì³Ì] ¡¾ÖÐÎÄrecovery¡¿ÈÙÒ«7 Ë«4G°æ/È«Íøͨ°æͨÓà ֧³ÖË¢»Ø¹Ù·½recovery by Kangvip attach_img heatlevel  ...23456..154 ·ÉÀÇ 2015-8-7 184436376 hhh3234 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ×îÈ«µÄÈÙÒ«7¹Ù·½recovery¼¯ºÏ¡¾¸½Ë¢È빤¾ß¡¿ attachment heatlevel  ...23456..126 ·ÉÀÇ 2015-8-7 150537652 hhh3234 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Kangvip ROM ÈÙÒ«7 5.12.1 ¿ª·¢°æ EMUI3.1 DPIÇл»×Ô¶¯½ÓÌýHome¼üË«»÷ attach_img  ...2345 kangvip 2015-12-3 505762 lovesmz 2018-10-10 15:20
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 ͨˢ°ü 5.12.16 EMUI3.1 DPIÇл»×Ô¶¯½ÓÌý ÐÞ¸´¿¨¶Ù By_Kangvip attach_img heatlevel  ...23456..13 kangvip 2015-12-18 1547573 lovesmz 2018-10-10 15:12
[½Ì³Ì] ±¾È˵ĽâËø-Ë¢»ú-recovery-ROOT·½·¨£¡£¡£¡ ÐÂÈËÌû attach_img digest heatlevel  ...23456..67 181286670 2015-8-21 80322258 ½´ÓÍÖ®Éñ 2018-10-10 11:59
[Èí¼þ] ÈÙÒ«7È«Íøͨ&Òƶ¯°æ×îйٷ½°üb150 ¹Ù·½romÏÂÔØ ¹Ù·½¹Ì¼þ attach_img heatlevel  ...23456..12 Éî¶× 2015-8-5 14210517 qingeyouco 2018-10-7 18:47
[½Ì³Ì] ×îÏêϸµÄÈÙÒ«7½âËø½Ì³Ì|Ë¢»ú|root±Ø±¸¡¾¸½¼ÓËø½Ì³Ì¡¿ attach_img heatlevel  ...23456..177 Ä¢¹½¹Ö 2015-8-6 211942857 zhuzaoya 2018-10-5 13:03
[¼¯ºÏÌù] ÈÙÒ«7Òƶ¯4G°æ¡¾PLK-TL01H¡¿ÏßË¢°ü£¬ÏßË¢¾Èש£¬×©×©±Øɱ£¬½â¾öÒ»ÇÐÈí¼þ¹ÊÕÏ£¡Çײâ... attach_img digest heatlevel  ...23456..51 Íò½ðËþ 2015-8-16 60619488 zhuzaoya 2018-10-4 10:23
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7 Ë¢»úʧ°Ü ROOT±äש²»¿ª»ú ¾ÈשÐÞ¸´½Ì³Ì ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..74 óã¶ä¶ù 2015-10-7 88239348 zhuzaoya 2018-10-4 10:21
[Èí¼þ] ÈÙÒ«7¿ÉÒÔÓõÄרҵÏà»ú£¬nubiaÏà»úapkÌáÈ¡ ²»ÓÃÌæ»»×Ô´øÏà»ú¡£°²×°¼´¿É¡£Çײâ¿É... attach_img heatlevel  ...23456..32 3Çé 2015-10-8 37618630 122122122 2018-10-2 19:28
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¹âROM V13¡¿È«Íøͨ B201 - ×óÓÒ»¬¶¯/×Ô¶¯½ÓÌý/ÏÂÀ­¿ì½Ý/DPIÇл»/¸ß¼¶×Ô¶¨ÒåµÈ attach_img heatlevel  ...23456..21 zqlcch 2016-2-17 24911531 ahnyahny 2018-9-27 16:49
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÒ»ÕУºÊ®Ãë½â¾öÈÙÒ«7¿ì³äÈÝÒ×·¢ÈȵÄÎÊÌâ attach_img heatlevel agree  ...23456..28 3Çé 2015-8-10 33523232 ahnyahny 2018-9-27 16:44
[Ë¢»ú°ü] 11-13¸üС¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7ȫϵÁÐ Îȶ¨°æB188 EMUI3.1 ¾«¼ò¿¨Ë¢°ü ROOTȨÏÞ attach_img heatlevel  ...23456..11 °²ÏþÖ÷ 2015-11-12 1229839 ahnyahny 2018-9-27 16:41
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7PLK-TL01HµÈ£©¹Ù·½ROMË¢»úͼÎĽ̡̳ªÃâTF¿¨ attach_img heatlevel  ...23456..29 twin 2015-8-6 34517913 ahnyahny 2018-9-27 16:35
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7ȫϵÁÐB188Îȶ¨°æ Ö¸ÄÏÕë ÆÁÄ»ÖúÊÖ ROOT Ë«»÷ËøÆÁ Îȶ¨Ê¡µç 1112¸üРmandfx attach_img  ...23456..7 mandfx 2015-11-12 819522 ahnyahny 2018-9-27 15:55
[½Ì³Ì] ¡¾ÎÞÐèroot¡¿¾Í¿ÉÒÔжÔØÄ㲻ϲ»¶µÄϵͳ×Ô´øÈí¼þ attach_img heatlevel  ...23456..24 С»¢ 2015-9-21 28724686 renxiaoxun5545 2018-9-25 21:34
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 Ë«4G°æ×î¹Ù·½¹Ì¼þ¹Ù·½ROM£¨Android5.0,EMUI3.1,B173) attach_img  ...2345 ·ÉÀÇ 2015-9-21 576378 hj19957158 2018-9-23 20:28
[Ë¢»ú°ü] 09-09¡¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7Ë«4G°æ B162 EMUI3.1 ¾«¼ò¿¨Ë¢°ü ROOTȨÏÞ ¼òÔ¼Îȶ¨ attach_img  ...23456 °²ÏþÖ÷ 2015-9-12 616062 ixiaobai 2018-9-16 14:52
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¹âROM V13¡¿Ë«4G B201 - ×óÓÒ»¬¶¯/×Ô¶¯½ÓÌý/ÏÂÀ­¿ì½Ý/DPIÇл»/¸ß¼¶×Ô¶¨ÒåµÈ attach_img  ...23456..7 zqlcch 2016-2-24 747135 ixiaobai 2018-9-16 14:38
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7Òƶ¯4G EMUI4.0 ¹Ù·½¾«¼ò Ê¡µçÓÅ»¯ supersuȨÏÞ Îȶ¨Á÷³© ¶Å±ÈÒôЧ Ê¡µç°æ attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-9-11 4158 thresh 2018-9-11 14:51
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7Òƶ¯¶¨ÖÆ ¹Ù·½¾«¼ò Ê¡µçÓÅ»¯ supersuȨÏÞ Îȶ¨Á÷³© ¶Å±ÈÒôЧ ¼òԼʵÓà ʡµç°æ attach_img ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-9-11 1121 thresh 2018-9-11 10:49
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½rom¡¿ÈÙÒ«7 Ë«4G°æ(PLK-UL00,Android5.0.2,EMUI3.1,C17B162) attach_img  ...23456..7 ·ÉÀÇ 2015-8-18 738304 zcgzcgzh 2018-9-6 16:54
[ÇóÖú] ÓÐÈËô£¿ÎÊÒ»¸öÎÊÌ⣬ÔÚ´¦ÀíÆ÷ºÍÄÚ´æÉϸÃÑ¡Äĸö£¬±ÈÈç˵6+64µÄСÃ×8ºÍ6+128µÄÈÙÒ«10 ÉÍÀö¼Ñ 2018-8-23 088 ÉÍÀö¼Ñ 2018-8-23 21:26
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªÈÙÒ«7 MIUI 8 6.11.11 ¿ª·¢°æ | »ùÓÚEMUI | attach_img  ...23456..39 Çé¾w¿Ø 2016-11-27 46612909 @@@¡­ 2018-8-18 13:18
[ÇóÖú] »¹ÊÇËùνÀ³¿¨ÈýÉãÂð£¿Ë÷Äáimx´«¸ÐÆ÷+À³¿¨µ÷У£«Ëã·¨£«À³¿¨ÈÏÖ¤=À³¿¨ÈýÉã ¶ÅÏþÂü 2018-8-13 0134 ¶ÅÏþÂü 2018-8-13 14:38
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7ÉêÇë¹Ù·½½âËøÂ룺һ¼ü½âËø½Ì³Ì heatlevel  ...23456..22 С»¢ 2015-9-24 25820981 z7373629 2018-8-10 19:17
[Èí¼þ] »ªÎªÈÙÒ«7Ë«4G°æ UL00 EmotionUI3.1 B150 ¿¨Ë¢°ü_ÊʶȾ«¼ò_ÍêÃÀROOT_Îȶ¨Á÷³© СÀî 2015-8-10 5634 ýˆìÍSimonRiley 2018-8-7 01:15
[Èí¼þ] °²×¿6.0 Android M¿ª»ú¶¯»­À´ÁË¡ª¡ª·Ç³£Æ¯ÁÁµÄ˵ heatlevel  ...23456..19 nihao 2015-9-30 21714761 qwd_888 2018-8-4 21:55
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7_5.1.1_ÖÐÎÄ°æTWRP_Revoery attach_img heatlevel  ...23456..21 zqlcch 2015-10-21 25111417 zgt969 2018-8-4 16:39
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½ROM¡¿ÈÙÒ«7 Òƶ¯4G°æ(PLK-TL01H,Android5.0,EMUI3.1,C01B162) attach_img heatlevel  ...23456..16 ·ÉÀÇ 2015-8-18 18111799 СÍõ×Ó24K 2018-7-31 18:05
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7È«ÍøͨÏßË¢°ü+¹¤¾ß+½Ì³Ì  ...2 Ìì¿ÕµÄÄÇĨÑô¹â 2015-10-24 141992 wudehou 2018-7-30 12:30
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½rom¡¿ÈÙÒ«7 È«Íøͨ°æ(PLK-AL10,Android5.0,EMUI3.1,C00B162) attach_img heatlevel  ...23456..22 ·ÉÀÇ 2015-8-18 25713041 2399964649 2018-7-22 19:52
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 È«Íøͨ°æ×î¹Ù·½¹Ì¼þ¹Ù·½ROM£¨Android5.0,EMUI3.1,B173) attach_img heatlevel  ...23456..19 ·ÉÀÇ 2015-9-21 22212036 qj5695 2018-7-18 10:19
[ÆÀ²â] ¡¾IMX230ÓëIMX220µÄÅöײ¡¿ÈÙÒ«7¶Ô±ÈMX5ÑùÕÅÏêϸ¶Ô±ÈÆÀ²â attach_img heatlevel  ...23456..8 mengxincun 2015-10-27 8522659 qqm950823 2018-7-11 17:55
[½Ì³Ì] ³¹µ×½â·ÅÈÙÒ«7µÄÐéÄâ°´¼ü£ºÒþ²Ø£¬³öÏÖ£¬×Ô¶¯Òþ²ØËæÒâÉèÖà attach_img heatlevel  ...23456..49 3Çé 2015-8-10 58428923 ly199192 2018-7-9 04:24
[½Ì³Ì] ¡¾ÊµÓý̡̳¿ÈÙÒ«7Éý¼¶ºóºÄµç£¿·¢ÈÈ£¿ËÙËÙ¿´½øÀ´£¡¼òµ¥2²½£¬ÇáËɸ㶨£¡ attach_img heatlevel  ...23456..20 Ã÷ÐÄ 2015-8-10 23412694 zjs70123 2018-7-8 18:37
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7°æ±¾»ØÍ˽̡̳ª¡ªSD¿¨Éý¼¶¹Ù·½ROM½Ì³ÌË¢»ú½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..27 ·ÉÀÇ 2015-8-16 31923198 zjs70123 2018-7-8 15:42
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7¹Ù·½ROM½µ¼¶ÏµÍ³½Ì³Ì£ºÊÊÓÃËùÓлªÎªÊÖ»ú heatlevel  ...23456..23 ·ÉÀÇ 2015-9-21 26430851 z80030 2018-7-6 16:27
[Ë¢»ú°ü] 6-28/ÈÙÒ«7£¨Òƶ¯°æ£©EMUI4.0_B389¾«¼ò Ë¿»¬Á÷³© ʵÓÃÎȶ¨Ð¹¦ÄÜ ROOT @chiwahfj attach_img chiwah 2018-6-28 9317 qjhgc 2018-6-28 16:08
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7£¨Ë«4G£©EMUI4.0_B389¾«¼ò Ë¿»¬Á÷³© ʵÓÃÎȶ¨Ð¹¦ÄÜ ROOT @chiwahfj attach_img chiwah 2018-6-28 1244 chiwah 2018-6-28 16:02
[Ë¢»ú°ü] »ªÎª ÈÙÒ«7£¨µçÐŰ棩EMUI4.0_B389¾«¼ò Ë¿»¬Á÷³© ʵÓÃÎȶ¨Ð¹¦ÄÜ ROOT @chiwahfj attach_img chiwah 2018-6-28 3227 ccjiu 2018-6-28 15:56
[Ë¢»ú°ü] 06-28/ÈÙÒ«7£¨È«Íøͨ£©EMUI4.0_B389¾«¼ò Ë¿»¬Á÷³© ʵÓÃÎȶ¨Ð¹¦ÄÜ ROOT @chiwahfj attach_img chiwah 2018-6-28 4360 NJHZBJ 2018-6-28 15:47
[ÇóÖú] »ªÎªmate10£¬¾ÓÈ»½Óµç»°µÄʱºò²»ÄÜÉÏÍø£¬ÊDz»ÊÇÉèÖõÄÎÊÌ⣿ ÕÐÏò³¿ 2018-6-23 0191 ÕÐÏò³¿ 2018-6-23 22:38

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-10-19 23:46 , Processed in 0.316180 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网